Bereken de steekproefgrootte

 Deze steekproefcalculator kwam tot stand met de hulp van Raosoft, Inc.


%

De foutenmarge is de grootte van de fout die je toelaat. Wanneer 90% van de respondenten ja antwoorden en 10% neen, dan kun je een grotere fout toelaten dan wanneer de respondenten het grondig oneens zijn, zoals bij 50-50 of 45-55.

Een kleine foutenmarge vereist een grotere steekproef.

Typische keuzes zijn 90%, 95%, of 99%.


%

Het betrouwbaarheidsniveau is de mate van onzekerheid die je wil toelaten. Bij 95% dien je 1.96 keer de standaardfout op te tellen en af te trekken waardoor je ongeveer 95% van alle mogelijke resultaten omvat die bij een herhaalde steekproeftrekking zouden zijn voorgekomen.

Een hoger betrouwbaarheidsniveau vereist een grotere steekproef.

Als je dit niet weet, gebruik dan 20000.

Hoeveel mensen zijn er voorhanden om, op toevallige wijze, een steekproef uit te trekken? De steekproefgrootte wijzigt niet veel voor populaties die groter zijn dan 20000.

De meest conservatieve keuze is 50%.

%

Welk resultaat verwacht je voor elke vraag? Wanneer de antwoorden uit de steekproef nogal fel in eenzelfde richting wijzen, dan is dit wellicht ook zo in de populatie. Wanneer je dit niet weet, gebruik dan 50%. Zo verkrijg je de maximale steekproefgrootte.

De vereiste steekproefgrootte is

377

 

 alternatieve scenario's

Met een steekproefgrootte van Met een betrouwbaarheidsniveau van
is de foutenmarge gelijk aan:
9.78%
6.89%
5.62%
is de vereiste steekproefgrootte gelijk aan:
267
377
643
investeer in Apache.be